Soubory cookies
MedicalSeeds.cz
Stránky Medicalseeds.c z používají k poskytování svých služeb, k personalizaci reklam i k analýze návštěvnosti soubory cookies. Níže prosím udělte souhlas s použitím cookies dle Vaší preference. Více informací o cookies
 
Ověření Vašeho věku
Medicalseeds.cz
Chystáte se vstoupit na stránku s obsahem nevhodným do 18 let.

Svým vstupem potvrzujete, že jste starší 18ti let.

Odstoupení od smlouvy + Reklamační protokol

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem
Dle ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, a to do čtrnácti (14) dnů od dne převzetí zboží a je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).
Prodávající
Kamil Závodný, Bílovecká 177/170, 747 06 Opava, IČ: 66168279, DIČ: CZ7507275479
Internetový obchod: www.medicalseeds.cz
E-mailová adresa: info@medicalseeds.cz
Telefonní číslo: +420 736 294 694
Kupující (spotřebitel)
Jméno a příjmení: ______________________________________
Adresa: ______________________________________
Telefon: ______________________________________
E-mail: ______________________________________
Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy:
Číslo objednávky: ______________________________________
Datum objednání: ______________________________________
Datum převzetí: ______________________________________
Specifikace zboží ______________________________________
Žádám o vrácení peněžních prostředků
Na bankovní účet č. ______________________________________
V ___________________ dne ___________________ ____________________________________
podpis
Nepoškozené zboží zašlete nebo vraťte osobně (Po-Pá: 9.30-18.00, So: 9.30-12.30, ne na dobírku) na adresu: Kamil Závodný, Medical Seeds Opava, Nákladní 438/17, 746 01 Opava, a to do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.
Náklady na vrácení zboží nese kupující (spotřebitel).
Kupující (spotřebitel) bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí tohoto odstoupení. 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL
Firma/jméno a adresa kupujícího:
 
 
 
 
 
IČ:
DIČ:
Poznámky:
Zpáteční adresa pro zaslání zboží:
(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)
 
 
 
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
 
 
 
Reklamované zboží:
Datum nákupu:
(Datum vystavení faktury)
Číslo faktury:
 
Podrobný popis závady: *
 
 
 
 
*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení reklamace.
Návrh způsobu řešení reklamace:
 
 
Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:
1. Zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (kupující zodpovídá za tento obal), na náklady kupujícího.
2. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno kupujícím. Pokusy kupujícího o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!
3. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží odesláno kupujícímu. Pokud kupující předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit tuto dobu.
Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.
 
 
Datum: __________________ Podpis kupujícího: ___________________________
 
 
Prodávající:
Kamil Závodný
Bílovecká 177/170
747 06 Opava
IČ: 66168279, DIČ: CZ7507275479
 
Reklamované zboží zašlete nebo předejte osobně (Po-Pá: 9.30-18.00, So: 9.30-12.30, ne na dobírku) na adresu: Kamil Závodný, Medical Seeds Opava, Nákladní 438/17, 746 01 Opava
 
 
Datum přijetí reklamace:
 
 
Reklamaci vyřizuje:
 
 
Vyjádření k reklamaci:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: __________________ Podpis prodávajícího: ______________________________
 

 

 
 

Odběr novinek

Souhlasím se zpracováním osobních údajů Více informací ->

Kamenné prodejny

prodejna Olomouc

Brno centrum
Josefská 494/6, Brno - střed

prodejna Brno

Brno
Čechyňská 361/16, Brno - střed

 

prodejna Olomouc

Olomouc
Komenského 21, Olomouc

prodejna Opava

Opava
Nákladní 438/17, Opava

Kontakt